Збірник наукових праць “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”

 

ISSN print: 1819-1339

ISSN on-line: 2664-0635

Видається з 1996 р.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації – серія КВ № 8565 від 23.03.2004 р.

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339

Наукоий збірник індексується в базах: Index Copernicus, Google Scholar

Crossref Member Badge