Advertisement

Запрошуємо 

XXVІІ Науково-технічна конференція “Геофорум -2024” відбудеться 10-12 квітня 2024 р. у Львівській політехніці та на базі готелю «Валентина» у Брюховичах.

Організатор: 

ЗАХІДНЕ ГЕОДЕЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО Українського товариства геодезії і картографії

За сприяння:

  • Міністерства освіти і науки України
  • Міністерства оборони України
  • НАН України
  • FIG – Світової федерації геодезистів
  • CLGE – Європейської асоціації геодезистів
  • ГС «Українське товариство геодезії і картографії»
  • НУ «Львівська політехніка»
  • Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного
  • Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
  • НДІ геодезії і картографії, м. Київ
  • SGP – Товариства геодезистів Польщі
  • Leica Geosystems, Навігаційно-геодезичний центр
  • CHC NAV, м.Шанхай, Китай
  • ПП «Західзем», м.Чернівці
  • Карпатського відділення Інституту геофізики НАНУ
  • Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
  • Військовий інститут КНУ ім. Тараса Шевченка, Київ
  • Група компаній КАЙЛАС, м.Киїів
  • ТОВ «Abris DG», м.Київ
  • ТОВ “ГЕОФІКС” (AlphaGEO), м.Київ
  • ПП “IVI-NET”, м.Львів
  • ТОВ “Архізем”, м.Київ
  • ГО “Всеукраїнська аеро-геодезична асоціація”
  • ТзОВ «Мірничий», м.Львів
  • ПрАТ «СистемСолюшнc», м.Київ
  • Закарпатська регіональна філія ДП УкрДАГП, м.Мукачево

За підтримки геодезичних видань:

  • “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”, м. Львів
  • “Геодезія, картографія та аерофотознімання”, м. Львів
  • “Przeglad Geodezyjny”, м. Варшава
  • “GIM”, Нідерланди
  • «Geodetický a kartografický obzor», м.Прага
  • «Coordinates», Індія

Організаційний комітет запрошує науковців, інженерів, спеціалістів, експертів і бізнесменів прийняти участь у роботі конференції. 

WELCOME

The scientific and technical conference – “Geoforum – 2024” to be held on April 10-12, 2024 at Lviv Polytechnic National University and at the hotel «Valentyna» in Briukhovychy village.

Organized by WESTERN GEODETIC SOCIETY OF UKRAINE

Under the auspices of:

 • the Ministry of Education and Science, Youth and Sport of Ukraine
 • the Ministry of Defence of Ukraine
 • NAS of Ukraine
 • FIG – international federation of geodesists
 • Ukrainian Society of Geodesy and Cartography
 • Lviv Polytechnic National University, Lviv
 • Hetman Petro Sahaidachnyi National Army Academy
 • State Service of Geodesy, Cartography and Cadastre
 • Scientific Research Institute of Geodesy and Cartography
 • SGP – Polish Society of Geodesy
 • Leica Geosystems, NGC
 • CHC NAV, China
 • Zachidzem, Chernivtsi
 • Carpathian branch S.I.Subbotin’s Institute of Geophysics
 • Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
 • Military Institute of Taras Shevchenko National University of Kyiv
 • Kailas Group, Kyiv
 • Abris DG, Kyiv
 • GeoFIX LLC. (AlphaGEO), Kyiv
 • IVI-NET, Lviv
 • Archizem LLC., Kyiv
 • PO “UKRAINIAN AERIAL GEODESIC ASSOCIATION”
 • Mirnychyy LLC., Lviv
 • SystemSolutions LLC., Kyiv
 • Transcarpathian regional branch of SE UkrSGЕ, Mukachevo

Media sponsors:

 • Modern achievements in geodetic science and production, Lviv
 • Geodesy, cartography and air photography, Lviv
 • Przeglad Geodezyjny, Warsaw
 • GIM, the Netherlands
 • «Geodetický a kartografický obzor», Praha
 • «Coordinates», India

____________________________________________________ 

Organizing committee welcomes scientists, engineers, specialists, experts and business mans to take part in the conference work