(Українська) Редакційна колегія

Третяк Корнилій Романович доктор технічних наук, професор,головний редактор


Глотов Володимир Миколайович, доктор технічних наук, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики, професор, (Україна)


Дорожинський Олександр ЛюдомировичНаціональний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор, (Україна)


Церклевич Анатолій ЛеонтійовичНаціональний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри інженерної геодезії, доктор технічних наук, професор (Україна).