Медаль УТГК

Почесну відзнаку “Медаль УТГК” виготовлено зі спеціального сплаву латуні (з домішками цинку Zn (3–10 %)) та чистої міді Cu, що в геральдиці має назву “томпак” (французькою – tombac, а малайською мідь – tambaga). Медаль має золотистий колір і виготовлена у двох варіантах шліфування: глянцевому та матовому. Монета відкарбована у м. Львові. На лицевому боці медалі (аверс) зображена емблема Товариства, а на зворотному (реверс) – стилізована абревіатура Товариства – УТГК – на фоні земної кулі у вигляді паралелей і меридіанів. Автор комп’ютерної графіки медалі – Н. Грицьків. Тираж 100 екземплярів. Медалі поміщають у спеціально виготовлені футляри.

4_Hrytskiv_18_19_geodesy_24

П О Л О Ж Е Н Н Я

про почесну відзнаку “Медаль Українського товариства геодезії і картографії” (“Медаль УТГК”)

1. Почесна відзнака “Медаль УТГК” заснована рішенням Правління Українського товари ства геодезії і картографії від 20 січня 2012 року (протокол № 1) для нагородження нею громадян України та зарубіжних країн за значні досягнення в галузі геодезії, картографії і кадастру. 2. Почесна відзнака “ Медаль УТГК” виготов ляється зі спеціального металевого сплаву за техно логією виготовлення державних нагород і має форму медалі (діаметр – 70 мм, товщина – 4,0 мм), яка поміщається у спеціально виготовлений футляр. Медаль УТГК номерна. 3. Рішення про нагородження осіб почесною відзнакою “Медаль УТГК” приймається на засіданні Правління Українського товариства геодезії на підставі відповідних подань трудових колективів підприємств, організацій, навчальних закладів та регіональних геодезичних товариств. 4. Почесною відзнакою “Медаль УТГК” нагороджуються працівники геодезичних підприємств усіх форм власності, працівники геодезичних підрозділів будь-яких інших підприємств і організацій України та зарубіжних країн, викладачі та співробітники вищих і спеціальних навчальних закладів державної і недержавної форм навчання топографо-геодезичного профілю, а також науково-технічні працівники науково-дослідних інститутів і лабораторій за вагомі виробничі, наукові, педагогічні, організаційні досягнення та розвиток міжнародної співпраці в галузі геодезії, картографії та кадастру. 5. Нагородження працівників установ, підприємств, організацій, навчальних закладів почесною відзнакою “Медаль УТГК” проводиться щорічно на урочистих зібраннях, присвячених річницям від дня проголошення Незалежності України, святкуванню галузевого професійного свята, утворення Державної служби геодезії, картографії та кадастру, а також з нагоди ювілеїв підприємств, організацій, навчальних та наукових закладів, а також під час проведення міжнародних науково-технічних конференцій. 6. Вручення почесної відзнаки та свідоцтва відповідного зразка проводиться Президентом Українсь кого товариства геодезії і картографії або уповноваженими особами.