Відзнака імені професора М.Г. Відуєва

ViduevМикола Григорович Відуєв (1910–1980) – відомий вчений в галузі інженерноїгеодезії. Основні напрями його наукової діяльності: розробка теорії математичної обробки геодезичних вимірів, технології побудови спеціальних геодезичних мереж, теорії і практики інженерно-геодезичних вишукувань, інженерно-геодезичного забезпечення будівельно-монтажних робіт, монтажу технологічного устаткування, розробки моделей дослідження деформації інженерних споруд. Тривалий період свого життя (1949-1979) працював у Київському Національному університеті будівництва і архітектури на посаді завідувача кафедри інженерної геодезії. Автор понад 250 наукових праць, серед них 30 монографій, підручники, посібники, довідники.

            Серед найбільш відомих з них:

 1. Видуев Н.Г. Нивелирование рек, каналов и водохранилищ.– Киев: Гостехиздат УССР, 1952.- 207 с.
 2. Видуев Н.Г., Ракитов Д.И., Подрезан В.В.Геодезические работы на строительной площадке: учеб. пособие.– М.: Изд-во геодезической литературы, 1959.- 212 с.
 3. Видуев Н.Г. [и др.]. Радиолокация в инженерных изысканиях.– Киев: Госстройиздат, 1960.- 95 с.
 4. Видуев Н.Г., Ракитов Д.И. Специальные нивелирные работы. (Нивелирование рек, каналов и водохранилищ).– Киев: Госстройиздат, 1961.- 310 с.
 5. Видуев Н.Г., Гржибовский В.П. Геодезическое проектирование вертикальной планировки.– Москва: Недра, 1964.- 251 с.
 6. Видуєв М.Г. [и др.]. Застосування геодезії в машинобудуванні.– Київ: Техніка, 1968.- 189 с.
 7. Видуев Н.Г., Кондра Г.С. Вероятностно- статистический анализ погрешностей измерений.– Москва: Недра: 1969.- 320 с.
 8. Видуев Н.Г., Григоренко А.Г. Математическая обработка геодезических измерений: учеб. пособие для студ. геодезич. спец. вузов.- Киев: Вища школа, 1978.- 376 с.
 9. Видуев Н.Г., Полищук Ю.В. Инженерные изыскания: учеб. пособие для студ. вузов.– Киев: Вища школа, 1979.- 270 с.

 Відзнака виготовлена спеціалістами м. Львова під керівництвом відомого львівського митця-геральдиста Івана Боднара. На лицевій стороні відзнаки розміщено портрет професора М.Г. Відуєва. На зворотній стороні зверху по центру викарбовано Герб України – Тризуб, а по колу відзнаки приведені тексти: з лівого боку – «Державна служба геодезії, картографії та кадастру», з правого – «Українське Товариство геодезії і картографії». В центральній частині відзнаки у верхній його половині текст: «Почесна відзнака імені М.Г. Відуєва», а в нижній – «За вагомий внесок у розвиток геодезичної освіти і науки».

            П О Л О Ж Е Н Н Я
про почесну відзнаку імені професора М.Г. Відуєва

 

 1. Почесна відзнака імені професора М.Г. Відуєва заснована рішенням Правління Українського товариства геодезії і картографії та Державної служби геодезії і картографії України від19 лютого 2012 року для увіковічення пам’яті видатного українського вченого-геодезиста і педагога та нагородження нею громадян України і громадян інших держав за значні виробничі, педагогічні, наукові та громадські досягнення в галузі геодезії, картографії і кадастру.
 2. Почесна відзнака імені професора М.Г. Відуєва виготовляється з спеціальних металевих сплавів за технологіями виготовлення державних нагород і має форму медалі (діаметр – 32 мм, товщина – 2,5 мм), яка кріпиться до колодки з жовто-синьою стрічкою – кольорів державного прапору України.
 3. Рішення про нагородження осіб почесною відзнакою імені професора М.Г. Відуєва приймається на спільному засіданні Правління Українського товариства геодезії і картографії та Державної служби геодезії і картографії України на підставі відповідних подань трудових колективів підприємств, організацій, навчальних закладів та регіональних геодезичних товариств.
 4. Почесною відзнакою імені професора М.Г. Відуєва нагороджуються працівники геодезичних організацій і підприємств усіх форм власності, працівники геодезичних підрозділів будь-яких інших підприємств і організацій України, викладачі та співробітники вищих і спеціальних навчальних закладів державної і недержавної форм навчання топографо-геодезичного профілю, а також науково-технічні працівники науково-дослідних інститутів і лабораторій за вагомі виробничі, наукові, педагогічні та організаційні досягнення в галузі геодезії, картографії та кадастру.
 5.  Нагородження працівників установ, підприємств, організацій, навчальних закладів Почесною відзнакою імені професора М.Г. Відуєва проводиться щорічно на урочистих зібраннях, приурочених вшануванню пам’яті професора в дні річниць від дня його народження, у дні урочистостей, присвячених проголошенню Незалежності України, утворенню Державної служби геодезії, картографії та кадастру, а також з нагоди ювілеїв підприємств, організацій, навчальних та наукових закладів, під час проведення міжнародних науково-технічних конференцій, тощо.
 6. Вручення Почесної відзнаки та посвідчення відповідного зразка проводиться Президентом Українського товариства геодезії і картографії, головою Державної служби геодезії, картографії та кадастру України або їхніми уповноваженими.
 7. Почесна відзнака імені професора М.Г. Відуєва носиться на лівому боці грудей, а за наявності нагрудних знаків державних нагород та звань, розміщується нижче від них.