Критерії нагородження

ПОЛОЖЕННЯ
про критерії нагородження заохочувальними відзнаками УТГК:
медаль імені професора А.Л. Островського,
відзнаки ”Почесний геодезист України” та
”За заслуги в геодезії і картографії” І‑ІІІ ступенів.
(зі змінами та доповненнями)

 ЗАТВЕРДЖЕНО

президією правління

Українського товариства

геодезії і картографії.

(протокол № 10 від 14.12.2010 р.)

 

 1. Заохочувальні відзнаки – медаль імені професора А.Л. Островського, знак “Почесний геодезист України” та відзнака ”За заслуги в геодезії і картографії” І‑ІІІ ступенів (далі – Відзнаки) є професійними відзнаками, якими нагороджуються фахівці за значний вклад у вирішення виробничих, наукових, освітніх та громадських проблем у сфері геодезії, картографії, кадастру і геоінформатики.
 2. Засновником відзнак є Українське товариство геодезії і картографії (УТГК) – всеукраїнська неприбуткова громадська організація, що об’єднує на добровільних засадах інженерно-технічних працівників, вчених, фахівців, робітників, викладачів, студентів вузів і учнів технікумів геодезичного профілю, а також інших фахівців, які працюють в галузі геодезії і картографії, пенсіонерів та інших громадян.

Трудові колективи підприємств, установ, організацій, вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, які є колективними членами товариства, представляють для нагородження своїх працівників за успішне вирішення актуальних науково-технічних, виробничих, соціальних та інших важливих завдань.

Нагородження спеціалістів, які працюють у сфері геодезії, картографії, фотограмметрії і геоінформатики та в державних структурах, здійснюється до державних свят та ювілейних дат. Такими святами та ювілейними датами вважаються:

 • День геолога ‑  професійне свято (перша неділя квітня);
 • День Незалежності України ‑24 серпня;
 • день утворення Державної служби геодезії, картографії та кадастру – 1 листопада;
 • ювілейна дата утворення підприємства, організації, установи;
 • ювілейні дати працівників у зв’язку з їх днем народження – 50, 55 і так далі через кожні 5 років.

Нагородження одного і того ж працівника черговою нагородою УТГК може здійснюватися один раз на два роки.

 1. Заохочувальною відзнакою “Почесний геодезист України” нагороджуються особи за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особисті заслуги та видатний внесок у розвиток науково-технічного прогресу в картографо-геодезичному виробництві, у високоякісну підготовку фахівців, за активну фахову громадську діяльність при наявності трудового стажу за фахом не менше 20 років.
 2. Заохочувальною відзнакою ”За заслуги в геодезії і картографії” І‑ІІІ ступенів нагороджуються наукові, науково-педагогічні, інженерно-технічні працівники, робітники, державні службовці, які працюють або працювали тривалий час у сфері геодезії, картографії, кадастру і геоінформатики та досягли значних успіхів у виробничій, педагогічній, науковій і громадській діяльності, зокрема:
 •  заохочувальною відзнакою ”За заслуги в геодезії і картографії” І ступеня – які працюють за фахом не менше 15-ти років;
 •  заохочувальною відзнакою ”За заслуги в геодезії і картографії” ІІ ступеня – які працюють за фахом не менше 10-ти років;
 •  заохочувальною відзнакою ”За заслуги в геодезії і картографії” ІІІ ступеня – які працюють за фахом не менше 5-ти років.
 1. Як виняток, в особливих випадках нагородження заохочувальною відзнакою ”За заслуги в геодезії і картографії” ІІІ ступеня може бути здійснено і при меншому стажі роботи. До цих особливих випадків треба також віднести нагородження іноземних громадян, якщо їхня діяльність є корисною для України і сприяє зміцненню співпраці в галузі геодезії та картографії між країнами.
 2. Як правило, нагородження заохочувальною відзнакою ”За заслуги в геодезії і картографії” здійснюється, починаючи з відзнаки  ІІІ ступеня.

Нагородження працівника заохочувальною відзнакою вищого ступеня здійснюється за умови, що він вже нагороджений відзнакою нижчого ступеня.

 1.  Подання про нагородження вносять правлінню УТГК суб’єкти топографо-геодезичної, картографічної, кадастрової, маркшейдерської, інженерно-вишукувальної діяльності різних форм власності, установи науки і освіти, державні органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, регіональні й первинні організації УТГК за погодженням з профспілковими організаціями. У поданні вказуються конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження, наприклад: ”За багаторічну сумлінну і творчу працю, значний внесок у розвиток геодезичної науки в Україні та у зв’язку з 65-річчям від дня народження.  Висунення кандидатур для нагородження здійснюється гласно трудовими колективами, де працюють особи, що висуваються для нагородження.

Подання про нагородження працівників керівники трудових колективів вносять правлінню УТГК за умови, що колективний внесок за поточний та минулі роки повністю сплачений. Для виготовлення кожної нагороди адміністрація підприємства (організації, установи) перераховує правлінню кошти згідно з затвердженим кошторисом (234 грн. на виготовлення кожної відзнаки).

 1. Рішення про нагородження заохочувальною відзнакою “Почесний геодезист України” та відзнакою ”За заслуги в геодезії і картографії” І‑ІІІ ступенів приймає правління (президія) УТГК простою більшістю голосів членів правління (президії), присутніх на засіданні.
 2. У разі втрати (псування) заохочувальної відзнаки або посвідчення дублікати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані у випадках втрати внаслідок обставин, яких нагороджений не міг передбачити та запобігти цьому.
 3. Позбавлення нагрудного знака проводиться на підставі рішення УТГК за вчинки, несумісні з принципами моралі і виробничої етики. Нагрудний знак з посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають поверненню до УТГК.
 4. Дане Положення діє від дня його затвердження і підписання президентом товариства. Доповнення й зміни до даного Положення можуть вноситися не частіше одного разу на рік за рішенням правління УТГК.