Редакційна колегія

ПІП

МІСЦЕ РОБОТИ, ПОСАДА

КРАЇНА

Тревого Ігор Севірович

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-2368-9088

e-mail: itrevoho@gmail.com

Президент ГС «Українське товариство геодезії і картографії.», Національний університет “Львівська політехніка”, заступник директора Інституту геодезії, доктор технічних наук, професор, головний редактор Україна

Третяк Корнилій Романович

ORCID: 0000-0001-5231-3517

e-mail: kornel@polynet.lviv.ua

Національний університет “Львівська політехніка”, директор Інституту геодезії, доктор технічних наук, професор

Україна

Глотов Володимир Миколайович

e-mail: volodymyr.m.hlotov@lpnu.ua

Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики, професор

Україна

Дорожинський Олександр Людомирович

ORCID:https://orcid.org/0000-0002-3476-9948

e-mail: adorozhynskyy@hotmail.com

Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор

Україна

Церклевич Анатолій Леонтійович

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8398-3860

e-mail: anatoltser@gmail.com

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри інженерної геодезії, доктор технічних наук, професор

Україна

Маланчук Марія Степанівна

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0819-6573

e-mail:

malanchuk.mari@gmail.com

Національний університет “Львівська політехніка”, декан базової вищої освіти Інституту геодезії,

кандидат технічних наук, секретар збірника

Україна

Четверіков Борис Володимирович

ORCiD0000-0001-8677-1735

e-mail: chetverikov@email.ua

Національний університет “Львівська політехніка”, кандидат технічних наук, технічний секретар збірника

Україна

Каблак Наталія Іванівна

ORCiDhttps://orcid.org/0000-0002-2907-931X

e-mail: Nataliya.Kablak@gmail.com

Ужгородський національний університет, доктор технічних наук, професор

Україна

Бурштинська Христина Василівна

e-mail: bursht@polynet.lviv.ua

Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор

Україна

Перович Лев Миколайович

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-0238-7072

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри кадастру територій, доктор технічних наук, професор

Україна

Заблоцький Федір Дмитрович

e-mail: fzablots@gmail.com

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри вищої геодезії та астрономії, доктор технічних наук, професор

Україна

Савчук Степан Григорович

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-2475-9666

e-mail: ssavchuk@polynet.lviv.ua

Національний університет “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор

Україна

Рєзнік Борис

e-mail: resnik@tfh-berlin.de

Берлінський університет прикладних наук, доктор наук, професор

Німеччина

Целмс Армандс

e-mail: armands.celms@llu.lv

Латвійська сільськогосподарська академія, доктор наук, професор

Латвія

Крессе Вольфганг

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-7397-1081

e-mail: kresse@hs-nb.de

Вища щкола Нойбрандербургу, доктор наук, професор

Німеччина

Сосса Ростислав Іванович

e-mail: rostyslav.i.sossa@lpnu.ua

Національний університет “Львівська політехніка”, завідувач кафедри картографії та геопросторового моделювання, доктор географічних наук, професор

Україна

Вальо Януш

ORCiD: https://orcid.org/0000-0002-8650-6410

e-mail: Janusz.Walo@pw.edu.pl

Варшавська політехніка, декан, доктор наук, професор

Польща

Максимчук Валентин

Юхимович

ORCiD: https://orcid.org/0000-0003-3521-7114

e-mail: vmaksymchuk@cb-igph.lviv.ua

Карпатське відділення Інституту геофізики, директор, доктор фізико-математичних наук, професор

Україна

Радей Карел

e-mail: karel.radej@vugtk.cz

Науково-дослідний інститут геодезії і топографії, директор,

доктор

Чехія