Діяльність

Діяльність правління ЗГТ включає в себе такі напрями роботи:

  • організаційна діяльність;
  • захист інтересів галузі, підприємств, навчальних закладів;
  • науково-технічна та видавнича діяльність;
  • міжнародна діяльність;
  • відзначення важливих подій, найкращих колективів і працівників.

Організаційна діяльність

     За  більщ як двадцять  років  існування  ЗГТ  стало  однією  з провідних  громадських  організацій  країни.  Сьогодні УТГК має організації в 24 областях України. Найпотужнішим серед підрозділів УТГК є Західне геодезичне  товариство. Керівним органом ЗГТ є Правління, яке обирає на п’ять років звітно-виборча конференція. Важливим  статутним  завданням  Правління  є залучення  у  Товариство  нових  колективних  членів. Кількість  колективних  членів  ЗГТ постійно збільшувалася. Про це свідчить активізація роботи, наприклад, в Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській,  Хмельницькій та інших областях,  у яких значно зросла кількість колективних членів: “Ліга-Львів” (м.  Львів),  кафедра  географії  Чернівецького  національного  університету, “Західзем” (м.  Чернівці), “Тергеоземпроект” (м.Тернопіль),  Товариство  геодезистів  та землевпорядників  Прикарпаття (м.  Івано-Франківськ), “Картограф” (м.  Львів),  кафедра  геодезії  і  геоінформатики Львівського  державного  аграрного  університету (м.  Дубляни), “Конвестпроект” (м.  Рівне), “Вертикаль” (м.  Ужгород), “Пріоритет” (м.  Кам’янець-Подільський) тощо. Цьому сприяла популяризація діяльності Товариства через публікації у фахових журналах “Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва” (ЗГТ, м. Львів), “Вісник геодезії та картографії” (м. Київ), “Геопрофіль” (м. Київ) та інших, виступах у ЗМІ, радіо і телебаченні. Члени ЗГТ взяли участь у всіх заходах, що проводило УТГК, і часто саме ЗГТ виступало організатором різних  заходів. Правління ЗГТ виготовило  прапор-штандарт  Товариства.

Захист  професійних  прав  та  інтересів  галузі, підприємств, навчальних закладів і працівників

     Важливим завданням Товариства є захист інтересів геодезичної галузі країни, геодезичної і картографічної освіти, підприємств різної форми власності та окремих працівників, а також участь в законотворчій діяльності сфери геодезії і картографії України.  На  захист  геодезичної  галузі  проведено  прес-конференції в УНІАН у 2009 і 2010 рр., поширено ряд  публікацій в ЗМІ.

       В  ухвалах  МНТК “Геофорум”  щороку  містилися  звернення  до  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту України щодо підготовки фахівців геодезичних спеціальностей, а також звернення до Апарату Президента і Кабінету Міністрів України на захист інтересів Укргеодезкартографії.  Правління  ЗГТ  періодично здійснює правову фахову допомогу колективним членам Товариства в регіонах.

 

Науково-технічна  діяльність  та  сприяння  розвитку науково-технічного прогресу

     Одним  з  пріоритетних  напрямів  діяльності  правління ЗГТ є сприяння розвитку науково-технічного прогресу у сфері геодезії і картографії шляхом підтримки  наукових  досліджень  та  розробок,  створення  умов для  творчої  праці,  організації,  проведення  та  участі у  наукових  конгресах, конференціях,  симпозіумах  і  семінарах з широким залученням до їх роботи фахівців, викладачів, аспірантів і студентів. Члени ЗГТ створили НГП – багатофункціональний  науковий геодезичний полігон з двома метрологічними об’єктами,  на  якому  щороку  періодично  здійснюють  метрологічну перевірку геодезичних приладів. До  професійного  свята  працівників  геології,

геодезії  і  картографії  України  ЗГТ  УТГК  протягом 19 років  організовує  і  проводить  міжнародні науково-технічні  конференції “Геофорум”.  Основним  організатором  і  виконавцем  цих  конференцій є  правління  ЗГТ.  Це найбільший  геодезичний  форум  в  Україні,  який  підтримують  ряд  міністерств, НАН  України,  Національний  університет “Львівська політехніка”, Академія сухопутних військ, FIG та інші організації. В його роботі беруть участь фахівці зі всіх регіонів України і багатьох країн Європи та світу (Росії, Польщі, Чехії, США, Німеччини, Швейцарії, Словаччини, Бєларусі, Вірменії, Данії, Молдови, Ізраїлю, Марокко, Азербайджану, Латвії, Литви, Казахстану та інших). Більша  частина  МНТК “Геофорум”  пройшла  на Яворівському  військовому  полігоні.  Наукова  програма практично всіх конференцій складалася із двох пленарних та семи секційних засідань (до 100 доповідей) із середньою кількістю учасників у 250 делегатів як з  України, так і із зарубіжних 5–14 країн. На всіх МНТК “Геофорум”  відбуваються: презентації,  екскурсії, виставки  фахової  технічної  літератури  та  техніки, продукції  і  програмних  продуктів  відомих  фірм  та підприємств  України  і  світу – Leica Geosystems, Topcon, Sokkia, Novatel, ТНТ,  Європромсервіс,  Дока, АНТАРЕС, ДНВП “Картографія”, ЗАТ “Інститут передових технологій”, Укргеопроект, Навігаційний центр, INTERMAK, VISUTRONIC, Навгеотез,  ГІСІНФО, Софтпром тощо. На всіх проведених МНТК “Геофорум” працювала військова секція.Особливістю  останніх  МНТК “Геофорум”  є нау кова  секція  аспірантів  і  студентів,  в  роботі  якої беруть участь молоді науковці з багатьох ВНЗ України та  з-за  кордону,  а  кількість  учасників  цієї  секції постійно  збільшується.  Члени Товариства взяли участь у десятках інших конференцій,  конгресів,  симпозіумів,  серед  яких  слід виділити  інтернаціональний  конгрес INTERGEO, який  делегація  ЗГТ  УТГК  відвідує  щорічно.  Конгрес INTERGEO – це дійсно геодезична Мекка, де можна ознайомитись з новітньою технікою і технологіями, а головне – налагодити нові ділові контакти для розширення міжнародної діяльності Товариства.

 

Видавнича діяльність

      ЗГТ  має  фахове  періодичне  видання (2 випуски на рік) – збірник наукових праць Західного геодезичного  товариства  УТГК “Сучасні  досягнення  геодезичної  науки та виробництва” (м. Львів), який у звітний період пройшов чергову перереєстрацію у ВАК України.Головний редактор журналу професор І.С. Тревого. До початку кожної МНТК “Геофорум” виходить у світ черговий випуск збірника, друкуються наукові програми і плакати конференцій, випускають пам’ятні значки тощо.

Міжнародна діяльність Товариства

      Активно  розвивається  міжнародна  діяльність ЗГТ УТГК.  Налагоджені, підтримуються і суттєво розширяються  ділові  контакти  із  закордонними  громадськими організаціями, спілками, науковими і виробничими закладами,  асоціаціями,  комісіями,  редакційними  колегіями фахових  журналів  у  Росії,  Польщі,  Німеччині,  Чехії, Словаччині,  Бєларусі,  Молдові,  Латвії,  Нідерландах, Австрії, США, Ізраїлі, Вірменії, Канаді, Франції, Японії, Латвії, Китаї, Австралії та інших країнах. Товариство регулярно отримує журнали FIG “GIM” і “Geoiformatika” (Нідерланди), “Geodeta” і “Przeglad Geodezyiny” (Польща), “Геодезия  и  картография”  і “Геопрофи” (Росія), “Zeitschrift fur Vermessungswesen” (Німеччина), “Geodeticki i kartografi ecki obzor” (Чехія) та інші.

      Активізувались  контакти  з FIG. На  сайті FIG з’явилися позитивні відгуки про діяльність Товариства та здійснюється інформаційна підтримка МНТК “Геофорум”. Представники ЗГТ входять у комісії FIG. З 2012 р. делегацію Товариства запросили до участі в  конференції “Геодезичні  дні”  в  м.  Карлові  Студені (Чехія). Укладено угоди про співпрацю між УТГК і товариствами  Польщі,  Чехії,  Словаччини,  Молдови,  у підписання яких вагомий внесок зробило правління ЗГТ. Розвиток міжнародної діяльності особливо пов’язаний з участю членів Товариства в роботі конгресів INTERGEO.

 

Відзначення важливих подій, найкращих колективів і працівників

          В центрі уваги правління Товариства – відзначення важливих подій у сфері геодезії, картографії та кадастру, повага до працівників науки, освіти, виробництва, аспірантів, студентів та висування кращих колективів і окремих працівників на нагороди, премії, подяки тощо. Правління Товариства разом з керівництвом галузі та галузевої  профспілки  спільними  зверненнями  систематично вітають працівників сфери геодезії, картографії та кадастру України з найважливішими подіями року. До 2011 р. УТГК мало п’ять нагород. У 2009 р. введена почесна відзнака імені проф. А.Л. Островського. У 2011 р. розроблено та впроваджено ще одну відзнаку Товариства “Медаль УТГК”. Зазначимо, що розробниками всіх нагород є члени ЗГТ – І. Тревого, О. Іванчук, Н. Грицьків, Р. Козак та інші, а виготовляють нагороди за кошти ЗГТ. Сьогодні ЗГТ є громадською організацією країни, про діяльність якої знають в Україні і поза її межами.