Випуск І(37)


У цьому випуску (21 стаття)

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВА, ВИРОБНИЧA ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Тревого І., Четверіков Б., Рудик О. Наукова, міжнародна та громадська діяльність Товариства у 2018 році

 стор. 7-10

 

Тревого І., Четверіков Б., Кілару В., Ванчура О. Інноваційні цифрові технології і нова техніка на INTERGEO-2018

                                                стор. 11-15

 

 

Тревого І., Хоптар А., Брусак І. Програма подвійних дипломів українсько-німецької міжнародної співпраці

стор. 16-19

 

 

Дрбал А., Радєй К., Лехнер Ї. Професор Домінік Зброжек (1832-1889) – засновник і перший керівник астрономічної обсерваторії Львівської політехніки

стор.20-31

 

 

Тревого І., Задорожний В., Ванчура О. Міжнародна науково-технічна конференція до 100 – річчя ювілею товариства геодезистів Польщі (SGP)

стор. 32-34

 

 

Савчин І., Лозинський В., Марусаж Х., Денис Ю. Міжнародна науково–технічна конференція молодих вчених «GeoTerrace-2018» 

стор. 35-36

 

 

Тревого І. С., Лященко А. А., Малюк О. О. Юрію Олександровичу Карпінському – 70

стор. 37-39

 

 

Карпінський Ю., Кулик В.,  Лепетюк Б.,  Сосса Р., Тревого І. 90-річчя від дня народження ветерана геодезії і картографії Петра Максимовича Шевчука

стор. 40-42

 

 

Савчук С., Шевчук П., Третяк К., Четверіков Б. Ігору Севіровичу Тревого – 80

стор. 43-45

 

 

Тревого І., Ковтун В. Застосування ефективних технологій GYROMAX  для орієнтування у просторі без використання GNSS

стор. 46-47

 

 

Уль А., Рудик. О. Професор Мельник Володимир Миколайович (1941-2019) – фундатор української РЕМ-фотограмметрії

стор. 48-50

 

 

ГЕОДЕЗІЯ ТА ГЕОДИНАМІКА 

 

Łyszkowicz A. Realization of the International Height Reference System – state of art

стор. 51-56

 

 

Савчук С., Хоптар А. Аналіз визначення тропосферних затримок у пакеті програмного забезпечення GIPSYX на основі мульти-GNSS спостережень

стор. 57-63

 

 

Тревого І., Мязіна Ю., Ільків Є., Галярник М. Про  стан  пунктів  ДГМ  України  в  Івано-Франківській  області

стор. 64-68

 

 

ФОТОГРАММЕТІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ 

 

Глотов В., Гуніна А., Князєв С., Колесніченко В., Прохорчук О. Аналіз застосування БПЛА для військових цілей

стор. 69-77

 

 

Бурштинська Х., Денис Ю., Паштетник О. Моніторинг засихання хвойних лісів за різночасовими космічними знімками (на прикладі Тухлянського лісництва)

стор. 78-84

 

 

Глотов В., Марусаж Х. Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери

стор. 85-90

 

 

Кузик З., Руцька Л. Методика створення туристичної ГІС Буського району з використанням картографічних матеріалів та ДЗЗ

стор. 91-99

 

 

Четверіков Б. Методика визначення фундаментів зруйнованих будівель за архівними аерознімками для відновлення об’єктів історико-культурної спадщини

стор.100-105

   

КАДАСТР 

 

Губар Ю. Аналіз впливу похибок положення межових знаків, отриманих за допомогою безпілотних літальних апаратів, на вартість нерухомості

стор. 106-115