Випуск ІІ(38)


У цьому випуску (13 статей)

ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВА, ВИРОБНИЧA ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ   

Тревого І., Савчук С., Четверіков Б., Ванчура О. XXIV Міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум-2019”

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-8-12

 стор. 8-12

 

Тревого І., Четверіков Б. Участь делегації Громадської спілки “Українське товариство геодезії і картографії” у Генеральній асамблеї Європейської асоціації геодезистів CLGE

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-13-14

    стор. 13-14

 

 

Коцаб М., Вілім Д., Лехнер Ї., Радей К., Дрбал А. Роль геодезистів у будівництві методом BIM

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-15-19

стор. 15-19

 

 

Тревого І., Задорожний В. Новий етап міжнародної співпраці геодезистів українського та німецького університетів

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-20-23

стор.20-23

 

 

ГЕОДЕЗІЯ ТА ГЕОДИНАМІКА   

Паляниця Б., Джуман Б., Сідоров І. Гравіметричні роботи на території Дністровської ГАЕС

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-24-31

стор. 24-31

 

 

Заєць І., Калинич І., Савчук С. Референцні системи координат колишнього австрійського кадастру та їх використання під час проведення наукових досліджень у Карпатському регіоні

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-32-39

стор. 32-39

Тревого І., Вовк А., Лісняков С. До точності кутових вимірювань цифровими теодолітами

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-40-44

стор. 40-44

 

 

Хегер В., Тревого І., Лопатін Я. Дослідження оцифрування коливань гіроскопа за допомогою лінійної камери

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-45-53

стор. 45-53

 

 

Тревого І., Ільків Є., Галярник М. Аналіз сучасного стану ДГМ України

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-54-60

стор. 54-60

 

Celms A., Trevoho I., Pukite V., Ratkevics A., Cintina V. Justification of the height models available in Latvia

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-61-66

стор. 61-66

 

 

ФОТОГРАММЕТРІЯ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА КАРТОГРАФІЯ

 

 

Четверіков Б., Корнієнко О., Сорока О., Кілару В. Методика визначення розливів нафти в Керченській протоці за різночасовими космічними знімками

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-67-71

стор. 67-71

 

 

Іванчук О., Тумська О. Автоматизована побудова цифрової моделі мікроповерхні об’єкта за стереопарою цифрових РЕМ-зображень

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-71-96

стор. 71-96

 

 

КАДАСТР    

Смілка В. Наукові підходи до ведення містобудівного моніторингу земель населених пунктів

DOI: www.doi.org/10.33841/1819-1339-2019-2-38-97-103

стор. 97-103