Про товариство

      Західне геодезичне  товариство УТГК,  утворене у 1992 році – це неприбуткова громадська організація, що об’єднує фахівців в галузі геодезії і картографії 9-ти західних областей України. В 2016 році статут товариства був приведений до вимог Закону України “Про громадські об’єднання”. Керівним органом ЗГТ є Правління, яке обирає на п’ять років звітно-виборчі збори. Правління ЗГТ працює у таких напрямах діяльності:  організаційна  робота;  захист  професійних інтересів  галузі,  підприємств,  наукових  і  навчальних закладів  та  їх  працівників;  науково-технічна  і  видавнича діяльність; міжнародна співпраця; долучення до важливих подій у сфері геодезії і картографії. ЗГТ  УТГК  є  юридичною  організацією,  має  статутну документацію,  печатку,  фірмовий  бланк,  рахунки  в  банку,  офіс,  оргтехніку,  сайт в Інтернеті, нагороди, почесні відзнаки, видає  свій  фаховий науково-технічний збірник та разом з ГС УТГК входить в Інтернаціональну федерацію геодезистів (FIG).

Сьогодні ЗГТ має осередки у десяти областях України: Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Закарпатській, Рівненській, Волинській, Львівській. 1

     28 квітня 2009 року в Києві в Малому Маріїнському палаці на урочистому прийомі Пре­зидії Асамблеї ділових кіл України за високо­ефективну діяльність та вагомий внесок у розви­ток економіки України відбулось нагородження Українського товариства геодезії і картографії (УТГК), яке визнано кращою громадською ор­ганізацією року. Зазначено, що УТГК є провідною, потужною та впливовою всеукраїнською громадською ор­ганізацією, яка представляє інтереси своїх членів у державних і громадських організаціях в Україні і за кордоном, здійснює захист професійних ін­тересів галузі, підприємств та окремих працівни­ків, сприяє науково-технічному прогресу в сфері геодезії і картографії України, організовує нау­ково-технічні конференції, з’їзди, видає фахові журнали, активно допомагає у вирішенні важ­ливих технічних і економічних проблем, підгри­мує глобальну і плідну міжнародну співпрацю, здійснює нагородження фаховими відзнаками. Діяльність Товариства широко висвітлюється в пресі, на телебаченні і радіо, високо оцінюється в Україні і за кордоном.

1

 Президент ЗГТ УТГК професор Ігор Тревого під час нагородження Товариства отримав статуетку Богині перемоги Ніки та сертифікат. Крім того, Президенту УТГК вручено посвідчення “Кращий керівник року”.

2

Товариство ставить перед собою такі основні завдання: – об’єднання зусиль членів Товариства для сприяння у вирішенні актуальних науково-технічних проблем в галузі геодезії, картографії та кадастру, розробці нової техніки і технології, механізації та автоматизації виробничих процесів з метою підвищення продуктивності праці, технічного рівня та якості топографо-геодезичних і картографічних робіт; – захист інтелектуальної власності й законних інтересів членів Товариства; представлення їх у державних та інших громадських організаціях; – пропаганда і сприяння впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, передового досвіду шляхом проведення конференцій, семінарів, симпозіумів, виставок, лекцій, консультацій з різних науково-технічних, економічних та виробничих проблем; – вироблення та внесення пропозицій до органів влади й управління з питань розвитку геодезії, картографії та кадастру; – встановлення почесних звань Товариства та інших заохочувальних відзнак; висування робіт членів Товариства на здобуття галузевих і державних премій; – розвиток міжнародного співробітництва Товариства, підтримування прямих міжнародних зв’язків і контактів шляхом обміну делегаціями, найновішими досягненнями в галузі геодезичної і картографічної науки і техніки тощо.

Детальніше про товариство можна прочитати в монографії присвяченій 20-річчю діяльності.

ХХроківУТГК